Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональної інформації (далі – Політика) діє стосовно всієї інформації, яку даний сайт (далі – Сайт) може отримати про користувача під час використання ним сайту. Згода користувача на надання персональної інформації, надана ним відповідно до цієї Політики в рамках відносин з однією з осіб, що входять, поширюється на всі особи.

Використання Сайту означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою та зазначеними у ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами, користувач повинен утриматися від використання Сервісів.

1) Персональна інформація користувачів, яку отримує та обробляє Сайт

В рамках цієї Політики під «персональною інформацією користувача» розуміються:

А. Персональна інформація, яку користувач надає самостійно заповненні форм зворотний зв'язок, включаючи персональні дані користувача. Обов'язкова для надання послуг (надання послуг) інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається користувачем на його розсуд.

В. Дані, які автоматично передаються в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, у тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (або іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), час доступу, адреса запитуваної сторінки.

Ця Політика застосовується лише до Сайту. Сайт не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайтах Сайту, у тому числі в результатах пошуку. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватись інша персональна інформація, а також можуть здійснюватися інші дії.

Сайт у загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається користувачами, та не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак Сайт виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, які пропонуються у формі реєстрації, та підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2) Цілі збору та обробки персональної інформації користувачів

Сайт збирає та зберігає лише ті персональні дані, які необхідні для надання та надання послуг (виконання угод та договорів з користувачем).

Персональну інформацію користувача Сайт може використовувати з такими цілями:

А. Ідентифікація сторони в рамках угод та договорів з Сайт

B. Надання користувачеві персоналізованих послуг;

C. Зв'язок з користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сервісів, надання послуг, а також обробка запитів та заявок від користувача;

D. Поліпшення якості, зручності їх використання, розробка послуг;

E. Таргетування рекламних матеріалів;

F. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

3) Умови обробки персональної інформації користувача та її передачі третім особам

Сайт зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних сервісів.

Щодо персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу до необмеженого кола осіб. При використанні окремих Сервісів користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

Сайт має право передати персональну інформацію користувача третім особам у таких випадках:

A. Користувач висловив свою згоду на такі дії;

B. Передача необхідна в рамках користування користувачем певного Сервісу або для надання послуги користувачеві;

C. Передача передбачена російським чи іншим застосовним законодавством у межах встановленої законодавством процедури;

D. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять усі зобов'язання щодо дотримання умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації;

E. З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Сайт або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Угоду про сервіси Сайт.

При обробці персональних даних користувачів Сайт керується Федеральним
Законом РФ «Про персональні дані».

4) Зміна користувача персональної інформації

Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним персональну інформацію або її частину, а також параметри конфіденційності.

5) Заходи, які застосовуються захисту персональної інформації користувачів

Сайт вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

6) Зміна Політики конфіденційності. Застосовне законодавство

Сайт має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Политики.6.2. До цієї Політики та відносин між користувачем та Сайтом, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право Російської Федерації.

Поділитися з друзями
OriginalPoddelka - як відрізнити підробку від оригіналу